Decanteren

Een decanteerkaraf wordt gebruikt om te decanteren. Decanteren is het overschenken van wijn in een glazen karaf en wordt gedaan om het bezinksel (de droesem) te scheiden van de wijn.

Door wijnen te decanteren komt er lucht bij de wijn, hierdoor zou de wijn zich meer openen, zich zachter presenteren en een gecompliceerd geurboeket ontwikkelen. Echter er zijn ook theorieën die het tegenovergesteld beweren; door het decanteren van wijn verliest de wijn haar aroma’s.

Ontdek daarom zelf wat jouw voorkeur heeft, wel decanteren of niet decanteren.

Redenen om een goede wijn wel te decanteren kunnen zijn:

- Het verwijderen van bezinksel (dit smaakt meestal bitter)

- Eventuele CO2 in een wijn laten verdwijnen (door CO2 in wijn ontstaan bubbels)

- Het laten ontwikkelen van een geurboeket met complexe geuren

- Bij jongere wijnen de tannine en sterke geuren verzachten

 

Redenen om een goede wijn niet te decanteren kunnen zijn:

- Decanteren kan schadelijk zijn voor de smaak van de wijn

- Sommige aroma’s kunnen geheel of deels verloren gaan

- Als de wijn te lang decanteert kan deze oxideren en de smaak verpesten

- Gedecanteerde wijn kan niet bewaard worden

_______________________

A decanter is used for decanting. Decanting is the pouring of wine into a glass carafe and is done to separate the sediment (the lees) from the wine.

By decanting wines, air is added to the wine, making the wine open more, presenting itself softer and developing a complicated bouquet of scents. However,
there are also theories that claim the opposite; by decanting wine, the wine loses its aromas.

So discover for yourself what you prefer, decanting or not decanting.
Reasons to decant a good wine can be:
- Removal of sediment (this usually tastes bitter)
- Make any CO2 in a wine disappear (CO2 in wine creates bubbles)
- Developing a fragrance bouquet with complex scents
- Soften the tannins and strong aromas in younger wines

Reasons not to decant a good wine are:
Decanting can be harmful to the taste of the wine
- Some aromas may be completely or partially lost
- If the wine decants too long it can oxidize and ruin the taste
- Decanted wine cannot be kept